Go to Top

RECHTEN VAN HET KIND

Bij het inzetten van vrijwilligers/stagiaires in ontwikkelingslanden wereldwijd moet ten alle tijden de rechten van het kind beschermt worden. Een belangrijke taak is hierin weggelegd voor de zendende organisaties uit voornamelijk de westerse wereld. Let’s Go Africa is zich bewust van deze verantwoordelijkheid om deze kwetsbare kinderen binnen onze projecten te beschermen zodat er een positieve impact op korte en op lange termijn kan worden gerealiseerd. Om zoveel mogelijk te zorgen voor een verantwoorde inzet van mensen die werken met deze kwetsbare groep, heeft Let’s Go Africa de volgende voorwaarden binnen de werkwijze:

> Screening: er wordt zorgvuldig gekeken met wie we gaan samenwerken door achtergrond, werkervaring en eventueel referenties te checken.

> Persoonlijk contact: door middel van regelmatig contact voor vertrek per email en in persoon, weten we wie we sturen.

> Overeenkomsten: naast de informatiebrochure verplichten we iedereen om een stage/vrijwilligersovereenkomst te tekenen waarin we alle afspraken hebben staan die de uitgangspunten zijn van ons beleid. Daarbij verstrekken we een informatie folder van Better Care Network over het werken met kwetsbare kinderen in het buitenland.

> Code of Conduct: document die we iedereen vooraf laten tekenen waarin we alle ethische richtlijnen hebben opgenomen.

> Verklaring Omtrent Gedrag: vrijwilligers/stagiaires zijn verplicht om dit voor vertrek op te vragen bij de gemeente en aan ons te overhandigen om eventuele betrokkenheid met politie/justitie meteen duidelijk te krijgen. Onze lokale partnerorganisaties kunnen dit ook vereisen. Geen V.O.G., geen stage/werkplek!